0572215741

Trung tâm GDTX-HN Sơn Hòa, Trân trọng kính chào quý bạn đọc đến với trang thông tin của chúng tôi. Chúc mừng năm mới 2015

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

 
Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 (Toán chuyên hệ số 2)  [ 15.06.2009 ]
Đề thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2009-2010 ( Toán hệ số 1)  [ 22.06.2009 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : VẬT LÝ  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : NGỮ VĂN  [ 04.11.2008 ]
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 -2009 Đáp án - MÔN : TOÁN - Chuyên  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi : TIẾNG ANH  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: SINH HỌC  [ 04.11.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009  [ 02.04.2008 ]
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2008-2009 Môn thi: HÓA HỌC - đề chính thức  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT Năm 2008 - 2009 - Môn Toán  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh THPT chuyên Năm 2008 - 2009 Môn Toán  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2002-2003  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2004-2005  [ 02.04.2008 ]
Tuyển sinh lớp 10 - Chuyên LVC môn Toán - năm 2003-2004  [ 02.04.2008 ]
Trang  1
   
 
     
 

   Trung Tâm GDTX - HN Sơn Hòa
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   45 Trần Hưng Đạo-Thị Trấn củng Sơn - Huyện Sơn Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0572215741
leanpha@phuyen.edu.vn   
   gdtx.sonhoa@phuyen.edu.vn