0572215741

Trung tâm GDTX-HN Sơn Hòa, Trân trọng kính chào quý bạn đọc đến với trang thông tin của chúng tôi. Chúc mừng năm mới 2015

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỰ LUẬN

 
Đề thi Môn Nghe B2-2009  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Nghe B1-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B5-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B3-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B2-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B1-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết B1-2007  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A3-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A2-2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A- 2008  [ 11.08.2009 ]
Đề thi môn Viết A -2007  [ 11.08.2009 ]
Đề thi chứng chỉ A - Anh văn - Mã đề 121  [ 03.03.2009 ]
Trang  1
   
 
     
 

   Trung Tâm GDTX - HN Sơn Hòa
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   45 Trần Hưng Đạo-Thị Trấn củng Sơn - Huyện Sơn Hòa- Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0572215741
leanpha@phuyen.edu.vn   
   gdtx.sonhoa@phuyen.edu.vn